بازسازی فک و صورت چیست؟

فهرست مطلب

بازسازی فک و صورت چیست؟

ایمپلنت دندان یک ریشه مصنوعی ساخته شده از فلز تیتانیوم است. برای جایگزینی ریشه دندان طبیعی به استخوان فک وارد می شود. یک دندان جایگزین مصنوعی به ایمپلنت متصل می شود. ایمپلنت به عنوان یک لنگر برای نگه داشتن دندان جایگزین عمل می کند.

روش های بازسازی استخوان فک

برای بازسازی استخوان فک روش های مختلفی وجود دارد که با توجه به شرایط بیمار این روش توسط دندانپزشک متخصص انتخاب می شود. این روش ها عبارتند از :

پیوند اتوگرافت

پیوند پودر استخوان به همراه مش تیتانیومی

پیوند پودر استخوان به همراه پین داخل استخوان

پیوند پودر استخوان به تنهایی

بعد از پیوند های استخوان چه مراقبت هایی لازم است؟

  1. بعد از پیوند استخوان برای شما آنتی بیوتیک تجویز می شود که لازم است تحت نر پزشک استفاده شود.

۲.گاهی بعد از جراحی نیاز به مسکن است در صورت تجویز مسکن استفاده به موقع از آن طبق دستور پزشک ضروری است.

۳. در صورت داشتن کبودی استفاده از کمپرسور آب سرد برای بیماران توصیه می شود.

۴. استفاده از دهان شویه کلرهگزید برای بیماران بعد از پیوند استخوان توصیه می شود.

۶. بسته به نوع جراحی بخیه های پیوند استخوان بین یک تا دو هفته در دهان باقی می ماند.

۷.تا بیست و چهار ساعت از مسواک زدن بر ناحیه جراحی شده پرهیز کنید

۸. از مایعات و مواد نرم خوارکی استفاده کنید.

۹. از سیگار کشیدن در این مدت پرهیز کنید.

به بالا بروید